18 April 2017

ANBI

Naam

Stichting Internationaal Brandweermuseum Rijssen, gevestigd te Rijssen

Kamer van Koophandel

41032276

Fiscaal nummer ANBI

806276952

Contactgegevens

Stichting Internationaal Brandweermuseum Rijssen
p.a. Schipperstraat 16, 7468 GE Enter
Bankrekening: NL 11 RABO 0300 6696 90
info@brandweermuseum.nl
www.brandweermuseum.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter A.J. van Brussel
Secretaris / Penningmeester  E.J. Voortman

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen kostenvergoeding.

Doelstelling

De Stichting Internationaal Brandweermuseum heeft als doel het verzamelen en tentoonstellen van internationaal brandweermateriaal en deze middels een bruikleenovereenkomst uit te lenen aan de Rijssense Musea.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Naast het beheer van de collectie hebben er in 2015 en 2016 geen aanvullende activiteiten plaatsgevonden.

Financiële verantwoording

Per 31 december 2015 beschikt de stichting over een kapitaal van €10.093,17.

Per 31 december 2016 beschikt de stichting over een kapitaal van €10.050,93.

Per 31 december 2017 beschikt de stichting over een kapitaal van €10.034.99.

Per 31 december 2018 beschikt de stichting over een kapitaal van  €10.525,64.

Per 31 december 2019 beschikt de stichting over een kapitaal van €974,11.

Inkomsten Uitgaven
2015 €47,21 €60,-
2016 €17,76 €60.-
2017 €52,14 €68,08
2018 €548,92 €62,52
2019 €512,06 €10.058,13