21 February 2015

Museum

(3)Op vrijdag 26 september 2008 heropende het Internationaal Brandweermuseum Rijssen haar deuren. Het brandweermuseum is ondergebracht op het landgoed “De Oosterhof” in het 2e Bouwhuis, een bijgebouw van de Havezate De Oosterhof. De Havezate is omgeven door schitterende tuinen gelegen in een natuurlijke omgeving.
Het Internationaal Brandweermuseum is niet zomaar een museum dat alleen maar zijn collectie tentoonstelt, maar een museum met een duidelijke boodschap richting veiligheidsbewustzijn, rampenbestrijding en het belang hiervan.

Het Brandweermuseum is achter de schermen lange tijd druk geweest met de voorbereidingen voor de nieuwe expositie. Het gehele Brandweermuseum is heringericht. Het professionele ontwerpbureau Wijd en Zijd Ontwerpers uit Bussum, werkzaam op het gebied van museale tentoonstellingen, voerde deze moderne interactieve inrichting uit. De financiële middelen hiervoor zijn verkregen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europaloket van de provincie Overijssel en de gemeente Rijssen-Holten.
Ook het naastgelegen Rijssens Museum werd door deze financiële middelen heringericht en op dezelfde dag heropend.

2Het Brandweermuseum laat in zijn expositie in het 2e Bouwhuis op een interactieve manier zien hoe de wereld er van een brandweerman/vrouw uitziet. Bij binnenkomst wordt u meegezogen in de wereld van de brandweerman/vrouw en alle aspecten die daar bij horen. Er wordt zelfs een virtuele rit gemaakt met een brandweerauto naar het brandadres en ter plaatse kunnen de spuitgasten de brand virtueel blussen. Opeenvolgend is het zelf brandonderzoek doen een van de onderdelen in de tentoonstelling. Vooral jongeren maken op een eigentijdse wijze kennis met het veiligheidsbewustzijn en worden op speelse wijze dichter bij een wereldwijd cultuurgoed gebracht. Binnen het museum is een presentatieruimte beschikbaar voor actuele veiligheidsvraagstukken.

Het internationaal Brandweermuseum Rijssen is uniek in Nederland. Dit museum beheert namelijk een collectie van internationale herkomst. Allerlei werktuigen, uniformen en kleine voorwerpen betrekking hebbend op het brandweerwezen vanuit Europese landen maar ook uit bijvoorbeeld Japan zijn geëxposeerd.
Het werk van een brandweerman bestaat uit het redden van mensen uit diverse benarde situaties en het blussen van branden. Voor zijn eigen veiligheid is het daarbij belangrijk dat hij zorgvuldig omgaat met zijn materialen. Ook in dit museum wordt goed voor de werktuigen en gereedschappen gezorgd. Er zijn historische brandbluswagens te zien, waarop het water met de hand wordt opgepompt. Oude wagens die met paarden werden getrokken, maar ook een vroege motorspuit die voor het vervoer achter een automobiel werd gehangen. Goed te bekijken zijn de brandweeruniformen uit verschillende landen. Een aantal brandweerhelmen is geselecteerd voor presentatie uit een collectie van wel 500 helmen, waaronder exemplaren uit Amerika, Frankrijk en Italië.

Onontbeerlijk bij het werk van de brandweerman zijn natuurlijk ook de verlichting en de communicatiemiddelen.

De vernietigende kracht die brand in zich herbergt is te zien aan de sprekende voorbeelden van door brand en hitte aangetaste en deels gesmolten gebruiksvoorwerpen, zoals een oude telefoon en computer.

Voor de jeugd is het leuk om het brandweerspeelgoed te zien. De kinderen mogen ook een helm opzetten en een jas aantrekken. Zo kunnen ze op de foto worden gezet door hun ouders.

De voorwerpen in het museum komen van oorsprong uit de particuliere collectie van de heer Vlot, een gedreven brandweerman die ruim 20.000 voorwerpen samenbracht. Door de contacten die hij vanwege zijn werk als brandweerman met brandweerkorpsen van over de hele wereld opbouwde, wist hij bijzondere voorwerpen voor zijn verzameling te bemachtigen. Daaronder kreeg hij ook voorwerpen waar een bijzonder verhaal aan is verbonden over een brand of redding.

Het Internationaal Brandweermuseum werkt samen met het Rijssens Museum.

Het Rijssens Museum begon onder de naam Oudheidkamer Riessen. Aanleiding voor de oprichting van de Oudheidkamer Riessen was het realiseren van een uitgebreide expositie ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de Stad Rijssen. De expositie werd in 1948 gehouden in de toenmalige Schildschool. Eigenlijk had deze viering in 1943 plaats moeten vinden, maar Wereldoorlog II gooide roet in het eten. Voor deze tentoonstelling brachten de Rijssense burgers veel voorwerpen met betrekking tot de geschiedenis van de oudste stad van Twente bijeen. De expositie kreeg een enthousiast onthaal en veel bezoek. Later stak een aantal betrokken Rijssenaren de koppen bij elkaar en bracht een bezoek aan de notaris. Daarmee werd op 29 juni 1951 de Stichting Oudheidkamer Riessen een feit. Sinds 1989 is het museum ondergebracht in de mooie locatie van het kasteel De Oosterhof. Breng ook een bezoek aan de website van het Rijssens Museum.